If you love to sleep, come join us!

Current Opening

We’re proud to be the pioneers in changing the way people sleep in Vietnam and we’re doing that with genuine care to customers, complete integrity and utter desire to get better through experimentation. We aim to be the best but it’s simply not possible without working with the best, and we need your help to get there together.

“Không chỉ được ngủ ngon mà còn nâng giấc ngủ ngon cho mọi người xung quanh mình. Đó chẳng phải là niềm vui lớn nhất của chúng ta sao 😉 Và đó là cảm giác mỗi ngày làm việc tại Ru9 của tôi!”

Cường Trần
Marketing & Operations Manager

“Riết rồi coi công ty như nhà luôn vì Ru9 đã cho mình không gian để phát triển và nghỉ ngơi khi mình cần nhất. Mình thích cách mọi người ở Ru9 luôn đồng tâm hiệp lực hết mình trong mọi thứ. Mãi yêu Ru9!”

Dieu Linh
Marketing Executive

“Ru9 thực sự là dream team của mình. Đây là nơi mà không phải sợ hãi khi ngày mai là thứ 2 ấy. Mình cũng thấy hài lòng khi công việc ở Ru9 không bao giờ bị nhàm chán, luôn có điều gì đó mới lạ đợi bạn vào ngày hôm sau.”

Tiên Lê
Graphic Designer

“Hồi trước nghĩ đi làm ở công ty giấc ngủ chắc cuộc đời bình lặng dữ lắm, nhưng không, mình đã lầm. Mỗi ngày đi làm là một ngày mệt, cười nhiều quá nên mệt

Tú Anh
Marketing Executive
English